محمد صدرامحمد صدرا، تا این لحظه 8 سال و 25 روز سن دارد

محمدصدرا پسر گل مامان و بابا

سفرهای بهاری

مروری بر خاطرات روزهای نخستین سال 93 تا کنون روز اول عيد  خونه بابا جون (بابای مامان) بوديم.  بابا جون برای ناهار روز اول کلی مهمون دعوت کرده بودند. حدود 50 نفر می شدند. مامان و مامان جون از روز قبل کلی کار داشتند و آن شب تا نزديک های صبح داشتند غذاها و ... را آماده می کردند. همه آمدند، کلی بچه بوديم ولی ببخشيد ديگه عکس نداريم. روز دوم رفتيم خونه خودمون. بار و بنديل رو بستيم و  صبح روز سوم  اولين سفرمان را آغاز کرديم. روز چهارم برای عيد ديدنی رفتیم خونه عمه بابا. اينجا خونه عمه خانومه و اين بچه ها هم مهمون هاشون هستند. من هر وقت اونجا میرم بايد کنار اين حوض خالی عکس بندازم. خونه عم...
18 خرداد 1393
1