محمد صدرامحمد صدرا، تا این لحظه 8 سال و 25 روز سن دارد

محمدصدرا پسر گل مامان و بابا

شیرین کاری یا خرابکاری ؟

شيرين کاری یا خرابکاری? مسئله این است. توی خونه جديد وسايلمون خیلی کمه. چون بعضی هاشون خونه آقا جون ایناست. بعضی هاشون هم که مامان دیگه نخواسته بیاره اینجا، داده رفته. الان فضا برای بازی کردن خیلی بازه. و وسایل خطر آفرين برای سن من که خیلی شیطونی می کنم هم خیلی کمتره. من تقریباً هر روز که با مامان از مهد برمی گردیم خونه، کارهای زیر رو انجام میدم. اول از همه، تمام اتصالات تلفن را قطع می کنم. در آخر سیم رو از پریز می کشم که کسی مزاحم نشه. چند روزه که یاد گرفتم باطریهای حافظه رو هم دربیارم تا دیگه شماره های فامیل هم نباشن. مامان هم نتونه به بابا زنگ بزنه و کارهای منو گزارش بده. باهوشم دیگه. انشاء الله که موبایلش هم خط نده. تازه ...
26 مهر 1390
1